บล็อก

หมวดหมู่

IGCSE คืออะไร ?

post img
01/08/2019    2876

IGCSE เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ โดยหลักสูตร IGCSE เป็นการเรียนในระดับ Year 10-11

อ่านเพิ่มเติม

GED คืออะไร ?

post img
01/08/2019    2919

GED (General Educational Development) เป็นระบบการศึกษารูปแบบหนึ่ง เสมือนเป็นการเรียนเพื่อสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

A-Level คืออะไร ?

post img
01/08/2019    2141

A-Level (The General Certificate of Education Advanced Level Certificate – GCE A Level) เป็นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (Year 12 – 13)

อ่านเพิ่มเติม

BMAT คืออะไร ?

post img
01/08/2019    2061

BMAT (Biomedical Admission Test) เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์งานอย่างไร ให้ได้งาน...

post img
24/07/2019    2449

สัมภาษณ์งาน คือด่านแรกของการเข้าไปเป็นมนุษย์ออฟฟิศอย่างเต็มตัว บางที่ก็ได้สัมภาษณ์กับหัวหน้าหรือเจ้านายโดยตรง แต่บางที่ก็ได้เจอฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

อ่านเพิ่มเติม

คะแนน TOEIC สำคัญอย่างไรในการสมัครงาน ?

post img
23/07/2019    2555

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน หรือคนที่กำลังอยากเปลี่ยนงาน คุณสมบัติหนึ่งที่งานกว่า 80% (และมีแนวโน้มว่าจะ 100% ในอนาคต) ต้องการก็คือ “ทักษะภาษาอังกฤษ”

อ่านเพิ่มเติม

TOEIC คืออะไร ?

post img
23/07/2019    1840

มารู้จักการสอบ TOEIC กันดีกว่า การสอบ TOEIC ถือเป็นเรื่องดีที่น้องๆ ทุกคนจะได้มีโอกาสวัดความรู้ของตนเองเพราะมีทั้ง TOEIC test ได้ทำข้อสอบ TOEIC ที่สำคัญคือเราสามารถนำผลสอบ

อ่านเพิ่มเติม

TCAS คืออะไร ?

post img
23/07/2019    2595

เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดย TCAS มีชื่อเต็มว่า Thai University Center Admission System ทั้งนี้ระบบการสอบแบบนี้เพื่อลดการสอบลง เหลือแค่การสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ.

อ่านเพิ่มเติม

SAT คืออะไร ?

post img
23/07/2019    1993

SAT เป็นข้อสอบ admission กลางในการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1926 โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าสอบถึง 1.66 ล้านคนทั่วโลกในปี 2012

อ่านเพิ่มเติม

O-NET คืออะไร ?

post img
23/07/2019    1973

O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือ เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับขั้นพื้นฐาน สอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของนักเรียนปลายช่วงชั้นของ 6 ภาคเรียน

อ่านเพิ่มเติม

IELTS คืออะไร ?

post img
23/07/2019    2033

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม

GAT-PAT คืออะไร ?

post img
23/07/2019    2424

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ...

อ่านเพิ่มเติม