ร่วมเป็นผู้สอน

           MyCourseLive   เป็นนวัตกรรมใหม่ ของระบบโปรแกรม สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ชึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้สอน (Tutor) สามารถสอนสด (Live) ผ่านระบบ MyCourseLive อีกทั้งระบบจะมีการ Pre-Test และ Post-Test ก่อนเรียน และหลังเรียน รวมทั้งมีระบบ VDO เพื่อเป็นตัวช่วยผู้สอน (Tutor) ใช้ทบทวนเนื้อหาวิชาเรียน และประหยัดเวลาสอนสด (Live)

           โดยทางบริษัทพัฒนาระบบ MyCourseLive ในแนวความคิดที่ว่า “อยู่ที่ไหนก็สอนได้” เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอน (Tutor) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีม Tutor ของ MyCourseLive กับเรา

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

บัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว

Upload Image

หมวดหมู่วิชาที่สอน *

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบเข้า มหาวิทยาลัย

PRE COLLEGE

TEST-PREP

SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)

SECONDARY & HIGH SCHOOL (USA)

UNIVERSITY

LANGUAGES & CONVERSATION

การศึกษา