วิธีการใช้งาน

 

 

 

 

1. กดที่ "สมัครใหม่" ที่เมนูด้านมุมขวาบน


2. เลือกว่าท่านต้องการเป็น "นักเรียน" หรือ "ผู้สอน"


3. ถ้าท่านเลือกเป็นนักเรียน กรอกข้อมูล ดังรูป แล้วกด "สมัครเข้าใช้งานระบบที่นี่" หรือ

สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ได้

 


4. จะมีอีเมล์ ส่งไปยังท่าน ให้ท่านกดลิงค์ ที่อยู่ในเนื้อหาอีเมล์ เมื่อ Verify ผ่านแล้ว ท่านจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้

 

5. เมื่อท่าน Verify ผ่าน จะมีข้อความยืนยัน ดังรูป


6. กรอกอีเมล์ และรหัสผ่าน แล้วกด "เข้าสู่ระบบ" ถ้าท่านลืมรหัสผ่าน สามารถกดที่ "ลืมรหัสผ่าน" และท่านจะได้รับอีเมล์ เพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่


7. เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จ จะเข้าไปที่หน้า My Account ซึ่งท่านจะสามารถ ดูคอร์สที่สมัคร, ประวัติการสั่งซื้อ, แก้ไขข้อมูลส่วนตัว,

 ดูปฏิทินการเรียน และออกจากระบบได้ ซึ่งช่องทางการเข้าที่หน้านี้ ให้กดที่ ชื่อ-นามสกุล ด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์


8. ท่านสามารถเลือกเมนู "คอร์สทั้งหมด" ที่เมนูหลักด้านบนได้ เพื่อดูคอร์สต่างๆ


9. เมื่อท่านเลือกคอร์สที่ท่านสนใจแล้ว กด "รายละเอียด" เพื่อเข้าไปดูข้อมูล


10. เมื่อท่านสนใจที่จะเรียนในคอร์สนี้ ให้กด "เพิ่มในตะกร้า"


11. จะแสดงรายละเอียดคอร์ส และราคา กด "ดำเนินการชำระเงิน"


12. กรอกประวัติ และที่อยู่ (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน)


13. จะแสดงช่องทางการชำระเงินต่างๆ ให้ท่านเลือกช่องทางที่ท่านต้องการ


14. กดเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ยอมรับข้อตกลง" และกด "ชำระเงิน"

 


14.1 ตัดบัตรเครดิต


14.2 ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง


14.3 ชำระผ่านการโอนเงิน


15. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีคอร์สที่จ่ายเงินแล้ว ไปอยู่ในหน้า My Account


16. ท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดคอร์ส จำนวนชั่วโมงคงเหลือ ตารางที่ผู้สอนว่าง ได้


17. ถ้าท่านต้องการจองเวลาเรียน กดเครื่องหมายถูกที่ช่อง "จอง" แล้วกด "จองเวลาเรียน"


18. จะขึ้นสถานะ "รอยืนยัน" จากผู้สอน


19. เมื่อผู้สอนยืนยันแล้ว จะแสดงผลว่า "จองแล้ว" และเมื่อถึง วัน และเวลา ที่กำหนด ให้กดที่ "เข้าสู่บทเรียน" เพื่อเรียนแบบสดๆ จากผู้สอน


20. กด Allow เพื่อเรียนผ่านระบบ Zoom ซึ่งท่านสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ iPad


21. เมื่อถึงวัน และเวลาที่เลือกไว้ ผู้สอน จะเข้าสู่ระบบเพื่อมาสอนแบบสดๆ ให้กับท่าน