อรทัย ทวีศรี (เมย์)

เมย์

อรทัย ทวีศรี (เมย์)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นและได้รับทุนการศึกษาตลอดทุกปีการศึกษา
พร้อมทั้งจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะ

ประสบการณ์สอน
- มีประสบการณ์สอนมากกว่า 1ปีในโรงเรียน

สไตล์การสอน
- Active learning

คอร์สที่สอน