บษพร พงศ์สุขรัตน์ (อัย)

อัย

บษพร พงศ์สุขรัตน์ (อัย)

ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น)
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันสอนสอนทำอาหารในประเทศญี่ปุ่น
- ระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3

ประสบการณ์สอน
- เคยฝึกสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนวังชิ้นวิทยาจังหวัดแพร่ ระดับชั้นม.ปลาย ระยะเวลา1เดือน
- ปัจจุบัน สอนออนไลน์ระดับประถมและมัธยมศึกษา ในภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-ระดับกลาง

สไตล์การสอน
เน้นความเข้าใจความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
และสอดแทรกเกมเพื่อให้การเรียนรู้สนุกสนานโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

คอร์สที่สอน