สุนทราภรณ์ กุลนาเลย (มิ้นท์)

มิ้นท์

สุนทราภรณ์ กุลนาเลย (มิ้นท์)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- กศบ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1
- AFS ปารากวัย ปี 2011-2012

ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์สอน 2 ปี
- ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน )

สไตล์การสอน
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจริงๆถึงจะแปลไทย
- เตรียมสื่อการสอนตามลักษณะของผู้เรียน

คอร์สที่สอน