สุกัญญา ศักดิ์เขียว (ส้ม)

ส้ม

สุกัญญา ศักดิ์เขียว (ส้ม)

คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนมัธยม โรงเรียนโนนกอกวิทยา (จังหวัดชัยภูมิ) สาย วิทย์-คณิต
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
วศ.บ.(วิศวกรมมคอมพิวเตอร์)

ประสบการณ์สอน
- ติวเตอร์สถาบัน MyCourseLive
- รับสอนการบ้านน้องๆระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

สไตล์การสอน
- เน้นสันทนาการประกอบการสอนค่ะ เพื่อดึงให้น้องๆมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา
- สำหรับน้องอนุบาล สอนภาษาไทย และอังกฤษ ไปพร้อมๆกันค่ะ เน้นให้น้องเชื่อมโยงได้ และสามารถนำไปต่อยอด และใช้ได้จริง

คอร์สที่สอน