นัสริน นามวงค์ (เนย)

เนย

นัสริน นามวงค์ (เนย)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์สอน
มีประสบการณ์สอน ภาษาอังกฤษประจำในโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 4 เดือน สอนได้ทั้ง ไวยากรณ์และสนทนา โดยในห้องเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเด็ก กว่า 90%
(สามารถสอน คณิตศาตร์ เนื้อหาระดับประถม เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะ)

สไตล์การสอน
เนื่องจากพึ่งจบใหม่ มีความทันสมัยสูงมาก สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ประกอบการสอนได้ หากเป็นการสอนออนไลน์ จะรู้จักโปรแกรมที่ใช้ในการสอนได้เช่น Google meet, Microsoft team, zoom เป็นต้น สามารถทำสื่อที่น่ารัก น่าสนใจตามวัยของผู้เรียนได้ และที่สำคัญเป็นคนใจเย็นมากๆ ค่อนข้างตลก และเป็นกันเอง

คอร์สที่สอน