ศรัณย์ภัทร สุธรรมพันธุ์ (แตงกวา)

แตงกวา

ศรัณย์ภัทร สุธรรมพันธุ์ (แตงกวา)

ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- English Language Teaching, Bachelor of Education, Burapha University
- ประสบการณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน international 4 ปี
- กำลังไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท Master of Arts in English ,
  Wenzao Ursuline University of Languages, ROC (Taiwan) (นักเรียนทุน)

ประสบการณ์สอน
- Ex- cabin crew , International Airline 4 years
- สอนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 1 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
- มี teacher license
- private tutor 5 ปี ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (gat,onet,สอนการบ้านต่างๆ)
- วิทยากรตามโรงเรียนต่างๆในหัวข้อ inspiration of the sky
- ติว gat น้อง ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
- ติวเพิ่มเกรด น้องม.3 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
- ติวเพิ่มเกรด/ onet ป.6 น้องประถม โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา
- สอน phonics น้องอนุบาล
- สอนการบ้าน/ภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น year 3 international school

สไตล์การสอน
- ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง
- ใจดีและใส่ใจน้องๆทุกคน
- สามารถแชร์ประสบการณ์การเดินทางให้น้องๆได้เต็มที่

คอร์สที่สอน