ธนัตฤนันท์ เจะนุ่ม (น้อง)

น้อง

ธนัตฤนันท์ เจะนุ่ม (น้อง)

วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา/ภาควิชาFoodsci
  ม.สงขลานครินทร์ นักเรียนทุน สวทช.
- จบใบประกอบวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.หาดใหญ่

ประสบการณ์สอน
- ติวโอเน็ตคณิตศาสตร์ ป.6 
- ติวโอเน็ตภาษาอังกฤษ ป.6 
- ติวโอเน็ตวิทยาศาสตร์ ป.6
- สอนวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ประถม และมัธยมโรงเรียนกวดวิชา math house และ โรงเรียนวัดอินทนิน
- สอนภาษาอังฤษ gramma ระดับมัธยม โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
- สอนติววิทยาศาสตร์ประดับมัธยมต้น
ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
นักเรียนทุนของโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน ในระดับปริญญาตรีของสวทช. ปัจจุบันรับราชการครู

สไตล์การสอน
เน้นความเข้าใจด้วยการทำโจทย์สอดแทรกความสนุก

คอร์สที่สอน