กนกมณี บุญพาไสว (กระแต)

กระแต

กนกมณี บุญพาไสว (กระแต)

ภาษาจีน, Chinese

ประวัติการศึกษา
- ป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน
- ป.โท การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างชาติ  Anhui Normal University, China
- HSK5

ประสบการณ์การสอน
- รับสอนภาษาจีน เริ่มปูพื้นฐาน/ สนทนา
- เคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตำแหน่ง Chinese Speaker Cabin Crew
  และเป็นคนทำประกาศภาษาจีน ภาษาอังกฤษบนเครื่อง
- ประสบการณ์ใช้ภาษาจีนในการทำงาน มากกว่า 8ปีค่ะ

สไตล์การสอน
- สอนออนไลน์ เนื้อหาปรับตามความสนใจของผู้เรียน/ เวลาเรียนปรับตามความสะดวกของผู้เรียน

คอร์สที่สอน