วรลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ (ลัคกี้)

ลัคกี้

วรลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ (ลัคกี้)

ภาษาอังกฤษ, English

ประวัติการศึกษา
- จบมัธยมที่ Xinmin Secondary School, Singapore
- จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจากคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ปี6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เพิ่มเกรดที่โรงเรียนและเตรียมตัวสอบ เน้นconversationให้พูดได้ สื่อสารได้ ใช้ได้จริง
เด็ก-ผู้ใหญ่
- สอนตัวต่อตัว
- วิทยากรรับเชิญร่วมกับบริษัทอักษรเจริญทัศน์
- วิทยากรรับเชิญที่โรงเรียน
- รร.เตรียมอุดมศึกษา
- รร.อนุบาลร้อยเอ็ด
- รร.บ้านขามพิมยาคม
- รร.หนองบัวพิทยาการ
- รร.ชนบทศึกษา
- รร.บุญเหลือพิท
- รร.หัวเรือพิท
- สถาบัน SE-ED Learning Center
- Kumon
- Smart brain
- POP UP English-Math
- The one tutor
- Born to be
- Encampus
- กวดวิชาติวแพทย์และวิศวะ

คอร์สที่สอน