ปภัสสร หินโม (แป้ง)

แป้ง

ปภัสสร หินโม (แป้ง)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การสอน
ติวโอเน็ต ป.6 และ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.4,5,6 ม.1,2,3
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.4,5,6
ติวสอบเรียนต่อในสถาบันต่างๆ

สไตล์การสอน
เน้นติวสรุปเนื้อหาแบบกระชับ เน้นทำโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ

คอร์สที่สอน