กิตติวดี เพียรภูเขา (เนย)

เนย

กิตติวดี เพียรภูเขา (เนย)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เคมี

การศึกษา
ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประสบการณ์การสอน
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2 ปี สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ทั้งภาคไทยและอินเตอร์

สไตล์การสอน
พูดคุยสนุก ใจดี มีเมตตา ตรงต่อเวลา สามารถช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนได้

คอร์สที่สอน