ปรินชยา ศรีถาวร (มิลค์)

มิลค์

ปรินชยา ศรีถาวร (มิลค์)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำเร็จการศึกษาปี 2563)

ประสบการณ์สอน
- มีประสบการณ์การสอนมากว่า 3 ปี
- สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถม ถึง มัธยมปีที่ 6
- สอนฟิสิกส์ ระดับชั้นม.4
- สอนเคมี ระดับชั้น ม.4

ตัวอย่างการสอน โดยสอนให้กับน้องๆโรงเรียนราชินีบูรณะ, โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ และ
โรงเรียนสิรินธร เป็นต้น

สไตล์การสอน
- เป็นกันเอง

VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน