ปานชาติ มิตรกูล (แต๊ก)

แต๊ก

ปานชาติ มิตรกูล (แต๊ก)

ประวัติการศึกษา - วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (MSc Marketing) มหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) สหราชอาณาจักร (กำลังศึกษา) - เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (BEc) มหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-ญี่ปุ่น ประวัติผู้สอน • นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ณ จังหวัดฟุกุโอะกะ 1 ปีการศึกษา • สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 (ระดับสูงสุด) ขณะอยู่ชั้นม.6 • คะแนน PAT 7.3 (ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น) 291/300 (รอบ 1/58) และ 294/300 (รอบ 2/58) อันดับ 2 และ 1 ของประเทศ • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับมัธยมปลาย ครั้งที่ 9 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันคันจิ Mainichi Kanji Test ระดับมัธยมปลาย • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา • ได้รับทุนการศึกษา AEON 1% Club Foundation เป็นเวลา 4 ปีการศึกษา • ประสบการณ์การล่ามให้กับองค์กรอาสาสมัคร องค์กรเอกชน และองค์กรของรัฐบาล (กรมส่งเสริมการส่งออก, Toyota Smile, IIDA Industry, Aichi Skating Union ฯลฯ) • ผ่านการอบรมภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนาโกย่า ด้วยคะแนนสูงสุดของชั้นเรียน • ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย Lancaster (พร้อมทุนการศึกษา – สละสิทธิ์), Manchester (สละสิทธ์) IELTS 8.0 JLPT N1 HSK4

คอร์สที่สอน