สิริอร อักษรทอง (กรอง)

กรอง

สิริอร อักษรทอง (กรอง)

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, SCIENCE, BIOLOGY, ENGLISH, O-NET, IELTS

ประวัติการศึกษา
- M.Sc. Physiology (International Program) GPA 4.00/4.00 Mahidol University, Thailand
- B.Sc. Biology GPA 3.94/4.00 Prince of Songkla University, Thailand (First Class Honor)

ประสบการณ์สอน
-คณิตศาสตร์ ประถม
-ภาษาอังกฤษประถม ถึง เตรียมสอบระดับมหาวิทยาลัย
-ชีววิทยา เตรียมสอบระดับมหาวิทยาลัย


สไตล์การสอน
สอนแบบพี่สอนน้อง เป็นกันเอง เน้นคำถามจากนักเรียน เพื่อความเข้าใจบทเรียนและต่อยอดได้ด้วยตัวเอง

คอร์สที่สอน