ประถมาภรณ์ ศิริยอด (ออ)

ออ

ประถมาภรณ์ ศิริยอด (ออ)

ภาษาไทย, สังคม, O-NET, 9 วิชาสามัญ

การศึกษา
ปริญญาตรี จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.54 (เกรียตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์สอน
-เคยสอนภาษาไทยให้กับเด็กประถมและชาวต่างชาติเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี
-สามารถสอนไทยและสังคม 9วิชาสามัญและonet ได้ค่ะ
-สามารถสอนสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สามารถสอนได้ทั้งแนวข้อสอบ การเขียนเรียงความและเทคนิคแนวทางการสอบสัมภาษณ์

อื่นๆ
-เคยเสวนาวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
-ตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในปี 2562

สไตล์การสอน
กระชับ เข้าใจง่าย มีเทคนิคการจำ ดูศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
เพื่อนำไปปรับเนื้อหาการสอน และพัฒนาวิธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

 VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน