สลิลสิรี ประสานสุทธิพร (พรีม)

พรีม

สลิลสิรี ประสานสุทธิพร (พรีม)

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี: เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.69 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ BBA)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักเรียนแลกเปลี่ยน: Skema Business School, Lille Campus, France (Finance Major เกรด 3.9)

ประสบการณ์สอน
 ภาษาอังกฤษ
- เน้นสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยม1-6 , มหาวิทยาลัย และภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อการทำงาน สำหรับวัยทำงาน
- ติวเพิ่มเกรดที่โรงเรียน, สอบเก็บคะแนน, สอบปลายภาค รวมไปถึงเตรียมสอบเข้าม. ปลาย โรงเรียนชั้นนำ และมหาวิทยาลัย
  (น้องที่สอนได้เกรด4 ภาษาอังกฤษทุกวิชาค่ะ, เคยสอนน้องสอบติดประสานมิตรตามที่คาดหวังได้ค่ะ)
- GAT, TU-GET, CU-TEP สำหรับเข้ามหาวิทยาลัย
- TOEIC, IELTS เพื่อการทำงานและการศึกษาต่อ (คะแนน Toeic 960)
- General English/ Business English และการเขียนอีเมลล์เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ สำหรับวัยทำงาน
- สอนครอบคลุมทุกเนื้อหา พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทุกด้าน เช่น Grammar, Reading, Listening ร่วมไปถึง Speaking
- สอนตามบทเรียนที่ผู้เรียนต้องการได้
- ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ หรือมีพื้นฐานอยู่แล้วก็เรียนได้ บทเรียนต่างๆจะสอนตามพื้นฐานของผู้เรียน

Finance & Business
- Financial Analysis วิธีการอ่านงบการเงิน และตีความ Financial Ratio
- Business Strategy & Case Studies สอน business strategy และ business case จากบริษัทชั้นนำชื่อดัง  
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทและคู่แข่ง (น้องที่สอนได้คะแนนจาก F เทอมก่อนเป็น B+ เทอมถัดไปค่ะ)
- Marketing & Digital Marketing การตลาดและการตลาดดิจิตอล

Aptitute
- ข้อสอบความถนัด เช่น การอนุมาน, การคิดวิเคราะห์เชิงภาษาและตัวเลข, คิดเลขเร็ว, ความสัมพันธ์ของรูปร่าง,
  หลักสมมาตรและรูปสะท้อนของกระจก สำหรับสอบข้อสอบความถนัดแพทย์, สอบนักบิน
  (ผู้สอนสอบผ่านข้อสอบสายการบิน และเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศค่ะ)

อื่นๆ
- ปรึกษาการทำรายงาน, งานกลุ่ม, วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
- ปรึกษาทำพอร์ตโฟลิโอยื่นเข้าม.ปลาย, มหาวิทยาลัย
- ติวสัมภาษณ์แอร์โฮสเตส ทั้งสายในประเทศและต่างประเทศ
  (ผู้สอนเคยเป็นแอร์สายการบินใหญ่แห่งหนึ่ง ประสบการณ์การทำงาน3 ปี)
- ติวสัมภาษณ์งานทุกสายงาน เช่น งานบริการ, โรงแรม, การเงินและการธนาคาร, บัญชี, ที่ปรึกษาธุรกิจ,
  Marketing, E-Commerce, Fin-tech, Data
(ผลตอบรับ 100% นักเรียนที่เรียนด้วยได้รับเข้าทำงานในบริษัทที่คาดหวัง)

สไตล์การสอน
- เน้นการสอนที่สามารถปรับใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถใช้งานได้จริง
- เตรียมเนื้อหาให้ผู้เรียนทั้งหมด ฝึกโจทย์และข้อสอบ โดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน
- Listening มีเนื้อหาการเรียนให้ เสียงภาค Native Speaker จากครูอังกฤษและอเมริกัน
- Flexible สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนได้
- สอนตามใจผู้เรียน หากมีเอกสารมาให้สามารถสอนได้เช่นเดียวกัน
- พี่ใจเย็นมาก ไม่ต้องกลัวเรียนไม่รู้เรื่องจะโดนดุเลย เดี๋ยวค่อยๆอธิบายถ้าตั้งใจทำได้แน่นอนค่ะ
- ผู้ปกครองสามารถปรึกษาวิธีการเรียนเพิ่มเกรด, สอบให้ได้คะแนนดี วางแผนการเรียนระยะสั้นและระยะยาวให้ได้ผลค่ะ
  มีการรายงานผลการเรียนกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอค่ะ

คอร์สที่สอน