ยศธน ธนการัณย์ (ซี)

ซี

ยศธน ธนการัณย์ (ซี)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, แคลคูลัส

ประวัติการศึกษา
-มัธยมปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-ป.ตรี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
-ป.โท คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์สอน​
-สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์​ ม.1-3 ร.ร.ศรี​อยุธยา ในพระอุปถัมภ์
-สอนฟิสิกส์ ม.4 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
-สอนฟิสิกส์ ม.4-5 ร.ร.สาธิต ม.เกษตร
-สอนฟิสิกส์ ม.4-6 ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์
-สอนฟิสิกส์ ม.4-6 ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
-สอนฟิสิกส์ ม.5 ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร
-สอนฟิสิกส์ ม.4 น้องเรียนประเทศนอร์เวย์
-สอนฟิสิกส์ ม.4-5 รร.สตรีพัทลุง
-สอนคณิตศาสตร์ ม.4-6 ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์
-สอน O-NET ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว
-สอน 9วิชาสามัญ​ ฟิสิกส์​และคณิตศาสตร์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว
-สอน PAT2 ฟิสิกส์ ม.6 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
-สอน PAT3 ฟิสิกส์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว
-สอนฟิสิกส์1-2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สอนแคลคูลัส1-2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สอนคณิตศาสตร์วิศวกรรม ปี2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สไตล์การสอน
-สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
-มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่การงานสูง
 และสามารถทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่กดดันได้ดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-มีความใจเย็น และใจดี
-มีประสบการณ์สอนได้ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย
 และผู้ช่วยสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 ปี
-มีเทคนิคการสอนมากมาย สามารถปรับได้ตามการเรียนรู้ของผู้เรียน
-สอนเนื้อหาอย่างละเอียดและมีวิธีอธิบายให้เข้าใจง่าย
-ความเร็วในการสอนสามารถปรับได้ตามการเรียนรู้ของผู้เรียน
-สอนการวิเคราะห์และกระบวนการในการตีโจทย์ โดยที่ไม่ต้องท่องจํา
 (ความเข้าใจเป็นหลัก)
-ชอบสอนประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ขําขันเพื่อให้ผู้เรียน
 เกิดการผ่อนคลายระหว่างเรียน
-สามารถแนะแนวเรื่องการเรียนและการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
 ให้น้องๆได้ (แทรกเสริมระหว่างเรียน)VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน