ณัฐสินี พงษ์จิรวณิช (ริซ่า)

ริซ่า

ณัฐสินี พงษ์จิรวณิช (ริซ่า)

ภาษาจีน, CHINESE

การศึกษา
ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย Southwest University เมือง ฉงชิ่ง ประเทศจีน)
คณะ เศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์สอน : 1 ปี
- สอนพิเศษตั้งเเต่พื้นฐานภาษาจีน (สอนตั้งเเต่เด็กอนุบาล-วัยทำงาน )
- สอนเตรียมสอบ Hsk1-5
- สอนภาษาจีนเพื่อเสริมทักษะสำหรับเด็ก (เน้นการอ่าน เขียน ฟังเเละสนทนา)
- สอนภาษาจีนเพื่อทำธุรกิจ

สไตล์การสอน
เน้นตามความต้องการลูกค้า เจาะลึกเนื้อหาการเรียน สำหรับเน้นเข้าใจง่าย เรียนสนุก
เพิ่มบรรยากาศให้อยากเรียนภาษาจีนมากขึ้น

 

คอร์สที่สอน