ณัฐพงษ์ เชื้อพลพัทธ์ (เป๊ป)

เป๊ป

ณัฐพงษ์ เชื้อพลพัทธ์ (เป๊ป)

คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, แคลคูลัส, ฟิสิกส์

การศึกษา
ปริญญาตรี/โท วศ.เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับสอนวิชา
- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
- เคมี และฟิสิกส์ ระดับชั้นม.ปลาย
- SATI, SATII, A-Level, IGCSE, BMAT
- ระดับมหาวิทยาลัย Calculus, Physics, Chemistry
เป็นต้น

สไตล์การสอน
- เน้นพื้นฐาน ให้เข้าใจง่ายๆ
- มีเสียงหัวเราะในการสอน

 

คอร์สที่สอน