บุญยานุช กุลแก้ว (นุช)

นุช

บุญยานุช กุลแก้ว (นุช)

O-NET,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
จบระดับปริญญาตรี คบ. สาขาฟิสิกส์  

ประสบการณ์สอน
สอนใน รร  3 ปี แล้วเคยสอนพิเศษ วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย ตอนอยู่ปี 4 ปี 5

รูปแบบการสอน
มีเอกสารการสอนที่ทำเองในเนื้อฟิสิกส์. ม.ปลาย

 

คอร์สที่สอน