ตนุภัทร เกื้อกูล (ตาต้น)

ตาต้น

ตนุภัทร เกื้อกูล (ตาต้น)

สังคม, 9 วิชาสามัญ

การศึกษา
ปัจจุบันเป็นนิสิตครูสังคม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์สอน
มีประสบการสอน 3 ปี
ตัวอย่าง:
-ติวสอบเข้าม.1 รร.หอวัง
-ติวเก็บเกรดม.1 ม.2

สไตล์การสอน
สอนสบายมีพักตามโอกาส เน้นติว อธิบายเฉลยจากข้อสอบ
(ขึ้นกับความต้องการของผู้เรียนด้วยครับ)

คอร์สที่สอน