สิริณัฏฐ์ อัตตโรจนภากุล (ณ)

ณ

สิริณัฏฐ์ อัตตโรจนภากุล (ณ)

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคม, เคมี, ฟิสิกส์, GED, SAT-I, SAT-II, A-LEVEL, IGCSE, BMAT, GMAT, O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ

การศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น รร.สาธิต รภ.เทพสตรี ลพบุรี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ (วท.บ.พบ.) ธรรมศาสตร์ ปี 2550
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ราชมงคลบพิตรพิมุข ปี 2556

ประสบการณ์สอน
- สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับ ม.2 (รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ)
- สอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.3 (รร.ลาซานบางนา)
- สอนพิเศษคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ระดับ ม.5 (รร.ลาซานบางนา)
- สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.3 (รร.เซนต์โยเซฟ ระยอง)
- สอนพิเศษคอร์สเตรียมสอบเข้าแพทย์ (นักเรียนจากสหรัฐอเมริกา)
- สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 (รร.เตรียมอุดมศึกษา)
- สอนพิเศษทุกวิชา ระดับ Year 9-11 (รร.นานาชาติไอเอสบี)
- สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (รร.สวนกุหลาบ)
- สอนพิเศษเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ บัญชี สังคม
  และคณิตศาสตร์(นักเรียนหลายสถาบัน)

- สอนพิเศษทุกวิชา ระดับประถม (กลุ่มนักเรียนจากหลายสถาบัน)
- สอนพิเศษวิชาความถนัดแพทย์ และวิชาเฉพาะแพทย์ เข้า คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  ม.ธรรมศาสตร์และ ม.รังสิต (กลุ่มนักเรียนจากหลายสถาบัน) เป็นต้น

แนวการสอน
ตามหนังสือเรียน หรือหาเอกสารเพิ่มจากอินเตอร์เน็ต หากเป็นตะลุยโจทย์ต้องใช้เวลาเตรียมตัวและเตรียมข้อสอบ

VDO แนะนำตัว

คอร์สที่สอน