นาย กิตติคุณ อัญชันศาสตร์ (กอล์ฟ)

กอล์ฟ

นาย กิตติคุณ อัญชันศาสตร์ (กอล์ฟ)

ภาษาอังกฤษ, ENGLISH

การศึกษา
-Elementary School at American Embassy School, New Delhi, India
-High School at Waverley College, Sydney, Australia
-Bachelor's degree in the Faculty of Arts,
 Major in Business English and Minor in Hospitality Management
 at Assumption University, Bangkok, Thailand

ประสบการณ์สอน
เคยเป็น substitute tutor สอน เด็กอนุบาล เป็นคลาส1-1 สอนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและ
สอน conversation เป็น ภาษาอังกฤษ และสอนเป็นsubstitute tutor ให้แก่ผู้ใหญ่วัยทำงาน
เกี่ยวกับ English for Airlines, Hotel and Tourism

 

 

 

VDO แนะนำตัว

 

 

คอร์สที่สอน