ลาภิสรา เพ็งสกุล (เเนน)

เเนน

ลาภิสรา เพ็งสกุล (เเนน)

ENGLISH,GAT,O-NET,CONVERSATION,ภาษาอังกฤษ,9 วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา

- ศิลป์ภาษาจีน

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

- วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

- มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์สอน

- ประสบการณ์สอนกว่า 4 ปี

- ภาษาอังกฤษสนทนา

- ติวสอบ GAT 9 สามัญ O-net

- ปรับพื้นฐานเเกรมม่า

- สอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม

 

สไตล์การสอน

- เน้นใช้กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ผ่านสื่อ เพลง ภาพยนตร์ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โฟกัสที่ผู้เรียนเป็นหลัก

 

 

คอร์สที่สอน