เพชร ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ (เพชร)

เพชร

เพชร ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ (เพชร)

ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,O-NET,PAT,9 วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาชีววิทยาครับ

 

ประวัติการสอน

ประสบการณ์การสอน 1 ปี

- สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม 3 - 6

- ติวน้อง ป.6 เข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม (สอบติด)

- ติวน้อง ป.6 เข้าโรงเรียนบดินทรเดชา 1 (สอบติด)

- สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

- ติวน้อง ม.3 เข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐม

- สอนวิชาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย

- สอน Pat2 และ 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน