วิชชวัฒน์ ศรีสุวรรณ (ปลื้ม)

ปลื้ม

วิชชวัฒน์ ศรีสุวรรณ (ปลื้ม)

ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย,ENGLISH,CONVERSATION

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี คณะรัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท University of Essex ( Conflict Resolution)
(ปัจจุบันรอต่อป.โทใบที่2)


ประสบการณ์สอน

-ติวนักเรียน ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบ  Gat Pat  Onet ภาษาไทย อังกฤษ สังคม เข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบัญชีได้
-ติวนักเรียน ม.6 โรงเรียนโพธิสาร สอบ  Gat Pat  Onet ภาษาไทย อังกฤษ สังคม สอบเข้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

 

สไตล์การสอน

-เน้นการคิดวิเคราะห์ อธิบายประกอบการสอนให้ผู้เรียนเห็นภาพแล้วจดจำไปใช้ได้เลย
-มีการบ้านให้ทบทวนทุกครั้ง หลังเรียน

 

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน