ภัทรปภา ลาภอาภารัตน์ (น้ำ)

น้ำ

ภัทรปภา ลาภอาภารัตน์ (น้ำ)

ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย,O-NET,ENGLISH,CONVERSATION,TOEIC

ประวัติการศึกษา :

จบการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา สาขาธุรกิจการบิน

คอร์สระยะสั้น

TU TESOL Certificate

 

ประสบการณ์สอน :

ตั้งแต่ปี 2014 - ปัจจุบัน

Freelance

- วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล- วัยทำงาน ; TOEIC, สอบเข้าเรียน, สมัครงาน

 

ร่วมงานกับสถาบัน

JUN 2017 - JUN 2020

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมปลาย

- ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมตอนต้น

-สังคม ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมตอนต้น

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน