พณิษฐา เดชอุดมชัยกุล (เบล)

เบล

พณิษฐา เดชอุดมชัยกุล (เบล)

คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,O-NET,GAT

ประวัติการศึกษา

-โรงเรียนสาธิตมรภ.สวนสุนันทา

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน

ประสบการณ์สอน2ปีค่ะ

-ติวเพิ่มเกรดคณิต,อังกฤษ ประถม

-ติวเพิ่มเกรด คณิตม.1

-ติวสอบเข้า ภาษาอังกฤษ ม.1

-ติวเพิ่มเกรดอังกฤษ มหาลัย,มัธยม

 

วิดีโอแนะนำตัว (Introductory)

Thai Version

English Version

 

คอร์สที่สอน