หัสดี คงอ่อน (เงินเยน)

เงินเยน

หัสดี คงอ่อน (เงินเยน)

ภาษาไทย, สังคม

ประวัติการศึกษา
-มัธยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดตานี แผนการเรียนวิทย์ฯ - คณิต ห้องเรียนพิเศษ

-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์สอน 4-5 ปี
วิชาที่สอน
• ภาษาไทย โอเน็ต วิชาสามัญ • GAT ภาษาไทย (GAT เชื่อมโยง) • สังคมฯ

สไตล์การสอน
สนุกสนาน เป็นกันเอง มีเทคนิคการจำ ไม่น่าเบื่อ กระฉับกระเฉง มีพลัง

คอร์สที่สอน