เพชรปวีณ เลิศคณารัตน์ (เพชร)

เพชร

เพชรปวีณ เลิศคณารัตน์ (เพชร)

ภาษาไทย/สังคม/ภาษาอังกฤษ/O-NET/GAT/9 วิชาสามัญ/คณิตศาสตร์

การศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาใน English program โรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาในแผน วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน
- ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
- ได้คะแนน GAT เชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
- ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล เหรียญเรียนดี

ประสบการณ์
- ประสบการสอน 1 ปี
- สอนGAT เชื่อมโยงแบบตัวต่อตัว นักเรียน 3 คน นักเรียนได้คะแนนเต็ม 2 คน
- ติวสอบ เข้า ม.1 โรงเรียนโพธิสาร วิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษา
- สอน 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน