พรรณวรท นาสวัสดิ์ (ปู)

ปู

พรรณวรท นาสวัสดิ์ (ปู)

CHINESE

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีหนาน ประเทศจีน (2ปี)

ประสบการณ์สอน
- ฝึกสหกิจศึกษาที่สำนักงานขายการบินไทยเชียงใหม่ ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
- ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
- ครูสอนภาษาจีนที่สถาบันฮั่นยี้
- คุณครูสอนภาษาจีนทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งกลุ่มและเดี่ยว (4ปี)
- ปัจจุบัน ทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว จังหวัดขอนแก่น

 

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

Chinese Version

คอร์สที่สอน