สาริทธิ์ จารุชัยบวร (มีน)

มีน

สาริทธิ์ จารุชัยบวร (มีน)

IGCSE,SCIENCE,CHEMISTRY,BIOLOGY,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,เคมี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีการศึกษาที่จบ 2555

ปริญญาเอก- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษาที่จบ 2562

 

ประสบการณ์สอน

-เคยสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน วิชา เคมีระดับ ม. ปลาย และ เคมี 1/2 ระดับมหาวิทยาลัย

-ประสบการณ์สอนในสถาบันสอนพิเศษ 7 ปี ทั้งคลาสเดี่ยวและคลาสกลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์ประถม-ม. ต้น , วิทยาศาสตร์ ประถม-ม. ต้น , เคมี ม. ต้น- ม. ปลาย , ชีวะ ม. ต้น- ม. ปลาย ทั้งแบบ online และสอนสด

คอร์สที่สอน