บริรัฐ คุ้มเดช (แจน)

แจน

บริรัฐ คุ้มเดช (แจน)

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/SCIENCE/BIOLOGY/9 วิชาสามัญ/PAT/O-NET IGCSE/SAT-II/BIO II/BIO I/ชีววิทยา

การศึกษา
จบ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิยา มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษา ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Environmental Biology มหาวิทยาลัยมหิดล ( ภาคอินเตอร์ )

ประสบการณ์
สอนในสถาบัน iget tutor มากกว่า 4 ปี
สอนออนไลน์มากกว่า 2 ปี
- สอนระดับชั้น ป.1-ม.6 ในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และชีวะ
- สามารถสอนได้ทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สอนเนื้อหาปรับพื้นฐาน
- การเรียนล่วงหน้า
- ติวเพื่อสอบเข้าระดับชั้นต่างๆและมหาวิทยาลัย

คอร์สที่สอน