ชนาภา ประภากรมโน (แนน)

แนน

ชนาภา ประภากรมโน (แนน)

CONVERSATION/CHINESE,ภาษาจีน

ประวัติการศึกษา

-จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ2 เกรดเฉลี่ยรวม 3.51

-เคยไปแลกเปลี่ยนภาษาที่มหาวิทยาลัย Beijing Union University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 1 ปี

ผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK5 222คะแนน

 

ประสบการณ์สอน 5 ปี

-รับสอนพิเศษวิชา ภาษาจีน ระดับชั้น อนุบาล-วัยทำงาน

-วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

-วิชา ภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล (เด็ก 1-2 ปี )

-วิชา ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ติวสอบ Pat จีน

-สอนวิชา ภาษาจีน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

-งานสอน ภาษาจีนระดับชั่้นประถมศึกษาปีที่3

-งานสอนแพทจีน มัธยมศึกษาปีที่5
-สอนสนทนาในชีวิตประจำวัน

ระดับ ม.4-ม.6 (ภาษาจีน)

-โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

-โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

-อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

-ติวสอบ Pat จีน

-โรงเรียนสตรีวิทยา

ระดับบุคคลทั่วไป

-Conversation ภาษาจีน(พนักงานออฟฟิศ)

-ติวสอบ HSK 1-5 สำหรับยื่นเข้าทำงาน

 

คอร์สที่สอน