เบญจมาศ จุฬาสถิตย์ (เบญ)

เบญ

เบญจมาศ จุฬาสถิตย์ (เบญ)

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, O-NET, PAT, 9วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี GPA : 2.82 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา GPA : 3.72 
- โรงเรียนโยธินบูรณะ สาขาวิทย์-คณิต


ประสบการณ์สอน
- ประสบการณ์สอนติวเตอร์ส่วนตัว 11 ปี (ตั้งแต่สมัยเรียนจนสอนควบคู่กับงานประจำ)
- ประสบการณ์ COACHING 2 ปี (2018-2020) 
  จัดการเรียนการสอน Class ต้นแบบให้แก่ครูในองค์กร
  หลักสูตร IEP EP MEP : วิชาวิทย์ คณิต อังกฤษระดับ อนุบาล ประถม มัธยม
  วิทยากรอบรมครู การเรียนการสอนแนว Activity based
  จัดENGLISH CAMPระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
- ประสบการณ์ IEP TEACHER 1 ปี (2017-2018)
- ครูประจำหลักสูตร IEP สอนวิชาวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ โดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา
  ระดับ ป. 5-6 และ ม. 1-3 ณ โรงเรียนมารีย์นิรมล อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
- ประสบการณ์ สถาบัน KUMON 4 ปี (2009-2012)
- สอนคณิตศาสตร์ ประจำสถาบัน KUMON ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม
- ประสบการณ์ สถาบัน กวดวิชา 1 ปี (2011)
  สอนภาษาอังกฤษ คอร์ส Phonics ระดับอนุบาล และ คอร์สเพิ่มเกรด ประถม - ม.ต้น
- ประสบการณ์สอนติว รร.
- ประสบการณ์เป็นวิทยากรติว GAT ENG ณ รร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ (2016)
- ประสบการณ์เป็นวิทยากรติว ONET MATH P.6 ณ รร.วัดดอนตูมกมลาวาส จ.ชัยนาท (2016)
- ประสบการณ์เป็นวิทยากรติว ONET ม.3 ณ จ.บุรีรัมย์ (2018)

สไตล์การสอน
- มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
- มีการถามตอบกับนักเรียนตลอดเวลา

คอร์สที่สอน