นันทวัน วัฒนมงคลสุข (แอ้)

แอ้

นันทวัน วัฒนมงคลสุข (แอ้)

ภาษาอังกฤษ/STRUCTURE I/STRUCTURE II/TOEIC/O-NET/GAT/9 วิชาสามัญ

ประวัติการศึกษา :
ป.โท การแปล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร

ประสบการณ์สอน :
สอนอังกฤษ ระดับ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สอนพิเศษ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มากว่า 10ปี
สไตล์การสอน : เน้นคำศัพท์และไวยากรณ์ ทำแบบฝึกหัดเยอะเพื่อจะได้เข้าใจ

 

คอร์สที่สอน