นิธิกร ดิษฐวัฒน์ (ณัฐ)

ณัฐ

นิธิกร ดิษฐวัฒน์ (ณัฐ)

9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ป.ตรี สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เกรียตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป.โท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรอินเตอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
ป.เอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรอินเตอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ (กำลังศึกษา)


ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอนวิชาเคมีมากกว่า 5 ปี ทั้งวิชาเคมีและฟิสิกส์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและอินเตอร์

คอร์สที่สอน