พิชามญชุ์ วิศรุตดานันท์ (พีส)

พีส

พิชามญชุ์ วิศรุตดานันท์ (พีส)

ภาษาอังกฤษ, สังคม ,ภาษาอังกฤษ,สังคม,TOEIC,/O-NET,GAT,9 วิชาสามัญ

การศึกษา
จบจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
GPAX 3.42 เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์

ภาษาอังกฤษ
- สอนภาษาอังกฤษระดับ อนุบาล 3 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นเวลากว่า 7 ปี
- ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟิตเกรด ติวสอบเข้าม.1/ม.4/มหาวิทยาลัย
- GAT ENG/ONET ENG/9 วิชาสามัญ/CUTEP/TOEIC

สังคม
- เนื้อหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
- ติวสอบเข้า ม.1 และมหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ ครูพี่พีสนะคะ มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 7 ปี และสามารถสอนสังคมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ค่ะ สไตล์การสอนคือ เน้นเทคนิค ทำโจทย์ ให้คำปรึกษา มีภาพประกอบ และสอนตามเป้าหมายของผู้เรียน ค่ะ

คอร์สที่สอน