บัวพึ่งพร โคตรมิตร (อัน)

อัน

บัวพึ่งพร โคตรมิตร (อัน)

คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, CALCULUS I-II, BIO I-II, A-LEVEL, GED, IGCSE, SCIENCE, BIOLOGY, O-NET, 9 วิชาสามัญ, วิทยาศาสตร์

การศึกษา
- ปริญญาตรี วท.บ.ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ1 ภาควิชาสัตตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

- ปริญญาโท สรีรวิทยา ม.มหิดล

- ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 


ประสบการณ์สอน 

ประสบการณ์สอน6ปี
คณิต-วิทย์ ประถม-มัธยมต้น
เคมี ชีวะ มัธยมปลาย
ติวเข้มเข้าม.1และม.4 ร.ร. รัฐบาล มหิดล, เตรียมอุดม, ห้องgifted, สอบแข่งขัน
ผลงาน นักเรียนติดจภ. สาธิตเกษตร ห้องgifted โรงเรียนรัฐบาลต่างๆค่ะ

วิดีโอแนะนำตัว

คอร์สที่สอน