ชลดา บุตรน้ำเพชร (ดา)

ดา

ชลดา บุตรน้ำเพชร (ดา)

วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ENGLISH/9 วิชาสามัญ PAT/GAT/O-NET/TOEIC

การศึกษา

- มัธยมปลาย โรงเรียนสหวิทย์ (ภาษาอังกฤษ)
- ปริญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภูมิศาสตร์)

ประสบการณ์สอน

- วิชาภาษาอังกฤษ ประจำโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษ (IEP) อ.1 - 3 จ.ราชบุรี
- วิชาภาษาอังกฤษ อนุบาล3 รร.สาธิตจุฬา
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รร.สารสาสน์วิเทศ
- วิชาภาษาอังกฤษ Y.3, Y.4 Inter รร.ICS
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.3, ป.4 กรุงเทพคริสเตียน
- วิชาภาษาอังกฤษ bilingual สอนตั้งแต่น้องอยู่ ป.1 ปัจจุบันอยู่ ม.2 รร.กรพิทักษ์
- วิชาภาษาอังกฤษ สอบเข้าม. 1 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
- วิชาภาษาอังกฤษสอบเข้าม.1 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 รร.กรรณสูตฯ สุพรรณบุรี
- วิทยากรพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ O-NET ป.6, ม.3 และม.6 รร.ในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก
- วิชาภาษาไทยอ.3 สอบเข้าป.1 รร.กรุงเทพคริสเตียน
- วิชาภาษาไทยสอบเข้าม.1 รร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
- วิทยากรพิเศษวิชาภาษาไทยO-NET ป.6, ม.3, ม.6 โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
- วิชาภาษาไทย ป.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา
- วิทยาการพิเศษวิชาสังคมศึกษา เตรียมสอบO-NET ป.6, ม.3, ม.6 โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
- วิชาสังคมศึกษา สอบเข้าม.1 รร.สวนกุหลายวิทยาลัย
- วิชาสังคมศึกษา ป.6, ม.2 รร. กรพิทักษ์
- วิชาสังคมศึกษา ป.6 สารสาสน์วิเทศศึกษา ภาษาอังกฤษ Bilingual
- วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้าม.4 มหิดลวิทยาณุสรณ์ (น้องสอบติด)
- วิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้าม.1 รร.สวนกุหลาบ
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.2, ป.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ รร.สาธิตจุฬา
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.1, ป.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bilingual รร.กรพิทักษ์
- Science Y.5 น้องเรียนอยู่อินเดีย
- Science Y.3 Inter
- Science K.3 Inter

วิดีโอแนะนำตัว

Thai Version

English Version

คอร์สที่สอน