วริศ ดีพิสุทธิ (บุ๊ค)

บุ๊ค

วริศ ดีพิสุทธิ (บุ๊ค)

PHYSICS, 9 วิชาสามัญ, PAT, O-NET, PRE PHYSICS, PHYSICS II, PHYSICS I, ฟิสิกส์

การศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.ฟิสิกส์ (ม.บูรพา)
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การสอนวิทย์ ม.บูรพา

ประสบการณ์
- ผู้ก่อตั้งกลุ่มและเพจ “ฟิสิกส์รากหญ้า”
- ผู้เขียนตำราประกอบการเรียนฟิสิกส์ Physics Series I – IV
- เป็นรุ่นพี่วิทยากรวิชาฟิสิกส์ 1 ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ตั้งแต่ปี 2555)
- สอนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์ 2, กลศาสตร์ 1, ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น, ไฟฟ้าและแม่เหล็ก, การสั่นและคลื่น
- ได้รับเชิญให้ไปสอนที่โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ (ปี 2555)
- ได้รับเชิญให้ไปสอนที่ RAC ตึกน้ำ ชลบุรี (ปี 2555)
- ได้รับเชิญไปสอน O-NET ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ปี 2557)
- O-net ม.ต้น เทศบาลนครนนทบุรี และ โรงเรียนแสนสุข ชลบุรี (ปี 2558)
- O-net ม.ต้น โรงเรียนแสนสุข ชลบุรี (ปี 2558)
- อดีตติวเตอร์ประจำที่สถาบันกวดวิชาเอ็กแซม ตึกน้ำ ชลบุรี (สิงหาคม 55 ถึง กันยายน 58)
- ได้รับเชิญให้ไปสอนที่ GEN21 ระยอง (พย.58- มค. 59)

คอร์สที่สอน