ศิริกานต์ จาวะลา (ซิม)

ซิม

ศิริกานต์ จาวะลา (ซิม)

เคมี/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคม/ฟิสิกส์ STATICS/STATISTICS/IGCSE)/MATHEMATICS/SCIENCE/PRE MATH/O-NET GAT/PAT/9 วิชาสามัญ

การศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบกาณ์
สถาบันกวดวิชา SE-ME Center สอนวิชาไทย อังกฤษ วิทย์ สังคม คณิตระดับชั้นป.1-ป.6 เป็นระยะเวลา 5 ปีและสอนวิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม และไทย ติวเข้าม.1และม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คอร์สที่สอน