จิตบุณย์ พิทักษ์ทองวัฒนา (เจ/จิต)

เจ/จิต

จิตบุณย์ พิทักษ์ทองวัฒนา (เจ/จิต)

คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/TOEIC/GED/SAT-I/IGCSE SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)/PHYSICS SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)/MATHEMATICS SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)/SCIENCE SECONDARY & HIGH SCHOOL (UK)/BIOLOGY

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะ : วิศวการบิน นานาชาติ
สาขา : การบิน (Aero Ise)
มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์ 5ปี
- คณิต ป.5 Bps
-Igcse physics amd business studies sisb
-Shrewsberry math igcse and chemistry Igcse
-Igcse Math

คอร์สที่สอน