ภูริต พงษ์ไสว (ภู)

ภู

ภูริต พงษ์ไสว (ภู)

9 วิชาสามัญ/O-NET/ภาษาอังกฤษ/CHINESE/ENGLISH

ประวัติการศึกษา

-2008 May to 2012 Apr.  International Relations, Chulalongkorn University

-M.A.2004 May to 2007 Nov. Chinese Studies, Ramkhamhaeng University

-B.A.2003 May to 2006 Nov.  潮州中学,Bangkok

ประสบการณ์สอน

2019 to Present: Group tutoring for Cabin crew job interview in Chinese.

2019 ถึงปัจจุบัน: รับติวสัมภาษณ์ลูกเรือภาษาจีน

2018 to Present: Group tutoring in Chinese Preparation for HSK 1-4.

2018 ถึงปัจจุบัน: รับติวภาษาจีนสำหรับเตรียมสอบวัดระดับ HSK 1-4

2010 to Present:  Private and group tutoring in English (Primary and Secondary levels).

2010 ถึงปัจจุบัน: รับติวเดี่ยวและกลุ่มภาษาอังกฤษ (ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

2019 Sep. to Present:  Mandarin language speaking cabin crew - Thai Lion Air, Bangkok.
▪️Provide further levels of services to Mandarin-speaking customers for all China destinations of the airline.

2015 Nov. to 2019 Aug.:  Cabin crew - Jetstar Airways, Australia.

คอร์สที่สอน