กชพร ธนเพิ่มปรีชา (วอล์นัท)

วอล์นัท

กชพร ธนเพิ่มปรีชา (วอล์นัท)

เคมี/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/PAT

ประวัติการศึกษา

-จบ ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักเรียนทุนของ TPC บ.ในเครือ SCG

ประสบการณ์สอน

-ประสบการณ์สอนพิเศษ 9 ปี กำลังเข้าปีที่ 10

-ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ประจำอยู่ที่ สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี

คอร์สที่สอน