สุลลิตา จิรวิศัลย์ (เฌอ)

เฌอ

สุลลิตา จิรวิศัลย์ (เฌอ)

ภาษาอังกฤษ,ENGLISH,TOEIC,IELTS,GAT,O-NET,Grammar (grade 4-12), GAT, O-NET

ประวัติการศึกษา

 • ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อศึกษาภาษาเยอรมันและศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 • 2014-2020 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2010 - 2013 โรงเรียนอมาตยกุล, กรุงเทพมหานครประสบการณ์สอน

 • สอนภาษาอังกฤษ2ปี สอนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย รวมทั้งติวสอบ GAT, O-NET, 9วิชาสามัญ/TOEIC/IELTS
 • เน้นการสอนเพื่อความเข้าใจค่ะ นอกจากการปูพื้นฐานแกรมม่าแล้ว ยังสามารถสอนการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานอีกด้วยค่ะ
 • หลังการสอนแต่ละครั้ง จะให้น้องประเมินการสอนเพื่อพัฒนาการสอนในครั้งถัดๆไปค่ะ
  ตัวอย่างประสบการณ์สอน
  - ภาษาอังกฤษ ป.5 รร.ราชินี
  - ภาษาอังกฤษม.1,2 รร. สาธิตวัดพระศรี
  - ภาษาอังกฤษ ม.6 รร. สาธิตมศว.
  - ภาษาอังกฤษ ม.4 รร.หอวัง
  - ภาษาอังกฤษทั่วไประดับมหาวิทยาลัย ม.เกริก
  - สนทนาภาษาอังกฤษ ม.4
  - สนทนาภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไป เน้นด้านธุรกิจการบิน
  - สนทนาภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไป ทำงานด้านยา
  - ติวสอบ GAT eng น้องรร.วิสุทธรังษี
  - ติวสอบ GAT eng น้องรร. สาธิตปทุมวัน
  - ติวสอบ ONET ม.3 รร.ปราโมทวิทยา
  - ติวสอบ ONET ม.6.รร.สตรีวิทยา
  - ติวสอบ IELTS บุคคลทั่วไป อายุ28ปี
  - ติวสอบ IELTS น้องม.5
  - ติวข้อสอบreading หา main idea น้องปี1 IC มหิดล
  - ติวสอบทุนมง น้องม.6 สาธิตมศว. 

คอร์สที่สอน