โสภา อรภักดี (โสภา)

โสภา

โสภา อรภักดี (โสภา)

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/9 วิชาสามัญ/PATฟิสิกส์

การศึกษา
2553 – 2558 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม เกรดเฉลี่ย 3.86
ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

2558 – 2562 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [นิสิตผลการเรียนดี]

ประสบการณ์
มัธยมต้น : วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ติวเพิ่มเกรด ติวสอบม.4
มัธยมปลาย : ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง PAT ติวสอบ ติวเพิ่มเกรด

คอร์สที่สอน